Vi har tatt permisjon fra jobben fra 1 mai til og med 31 oktober. Det betyr at vi kan bruke 6 måneder på turen. Dette er mer en nok tid, men vi kommer forhåpentligvis til å være fremme i løpet av første halvdel av oktober, da slipper vi kanskje å gå siste delen på ski! Planen er å plukke opp forsyninger som vi skal få sendt til postkontorene på lista under, dermed vil vi klare å holde vekta på sekkene relativt lave. Under kan du se en oversikt over tidsplanen vi har laget.

We have six moths of work, from May 1 to October 31. That’s should be enough so that we don’t have to end the trip an skies. Our plan is to pick up rations along the way which we will have sent to the post offices on the list below. Hopefully this will keep our pack as lite as possible. Beneath you can see our timetable.